Politica de Confidentialitate

I. PREZENTARE GENERALĂ:

Societatea SC TEHNOVEST AUTOMATIZARI SRL care își prezintă serviciile prin intermediul site-ului https://tehnovest.ro/ a luat măsurile necesare pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special de a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea de GDPR, prin stabilirea unor măsuri tehnice şi organizatorice pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la securitatea şi controlul sistemelor informatice, în vederea asigurării confidenţialității datelor şi informaţiilor precum şi pentru păstrarea în siguranţă a acestora.
SC TEHNOVEST AUTOMATIZARI SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic.

II. DEFINIȚII:
În întregul text al prezentului document, următorii termeni au următoarele înţelesuri:

Autoritate de Supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPSCP) este autoritatea publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Consimțământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

Terță parte – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal (Facebook, Google, Analytics).

Prelucrare date cu caracter personal – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Sistem Informatic înseamnă tot ceea ce se referă la Internet, Intranet, poșta electronică (e-mail), aplicații instalate local pe calculatoare, sisteme de stocare a informațiilor, rețea de date, precum și sistemele de business ale Societății.

III. COLECTAREA INFORMAȚIILOR

Datele cu caracter personal prelucrate vor putea fi folosite doar de către SC TEHNOVEST AUTOMATIZARI SRL numai în scopul declarat al acestui site prin pagina Termeni și Condiții. În principal, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt prelucrate strict în scopuri legitime și necesare pentru a putea efectua prestarea serviciilor contractate și pentru a urmări executarea conformă a obligațiilor asumate de către partea cocontractantă. .
Site-ul https://tehnovest.ro/ prelucrează prin terțe părți date cu caracter personal cum ar fi programe sau instrumente de marketing.

III.1. Instrumentul Google Analytics

Pagina web https://tehnovest.ro/ estet sincronizată cu un cont de Analytics pentru a urmări un anumit grup de persoane după comportamentul pe care îl are acesta în online, preferințe și obiceiuri.

Google Analytics reține informații precum locație, sex, vârsta, dispozitive folosite pentru accesarea site-ului, date demografice, afinități, limba vorbită, locația, comportamentul, frecventa, engagementul, browserul utilizat, tehnologia utilizată, providerul de internet, device-ul utilizat (mobil, PC, tableta), comportamentul in paginile unui site, produsele cumpărate, valoarea produselor cumpărate, Bounce Rate-ul, timpul petrecut pe site, numărul de pagini vizitate în medie, adresa IP, locația și toate informațiile referitoare la trafic pe care acest instrument le înglobează.

Instrumentul Google Analytics permite segmentarea acestor informații în funcție de anumite criterii. De exemplu, se poate analiza numărul de utilizatori care sunt din București, de gen masculin și au vârsta între 45-50 de ani. Deținătorii de site-uri care utilizează Google Analytics au opțiunea să solicite instrumentului să facă localizarea geografică folosind doar o parte a adresei IP, nu adresa întreagă.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea acestora de către Google Analytics se pot vizualiza accesând următorul link https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro&authuser=1&ref_topic=2919631

III.2. Etichetele Google AdWords si Facebook Ads

Pe paginile website-ului https://tehnovest.ro, prin intermediul unei etichete pentru remarketing și a unui cod de conversie, primite de la Google AdWords sunt colectate cookie-uri, informații ce identifică în mod unic un browser web de pe un anumit computer dar care nu pot identifica în mod direct o persoană. Această etichetă pentru remarketing colectează cookie-uri în vederea afișării unor anunțuri publicitare în website-urile rețelei Google Display și în Google Search.
Site-ul https://tehnovest.ro/ folosește etichete de remarketing și un cod de conversie oferit de către Facebook cu rolul de a afișa reclame utilizatorilor care intra în contact cu website-ul https://tehnovest.ro/

Dacă nu sunteți de acord ca aceste date să fie colectate cu privire la sesiunile dumneavoastră de vizitare a prezentei pagini web, puteți selecta opțiunea de oprire a stocării cookies. Acest lucru va opri colectarea datelor de către pixelii de la Google Analytics, Google Adwords și Facebook Ads.

Când utilizatorii vizitează o pagină a website-ului care conține remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O lista pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing. Google AdWords folosește cookie-urile pentru a afișa anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display și în Google Search utilizatorilor care au vizitat paginile website-ului https://tehnovest.ro/

Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Facebook se pot vizualiza accesând link-ul: https://www.facebook.com/about/privacy

IV. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL

Informațiile personale colectate prin intermediul site-ului https://tehnovest.ro/ nu vor fi înstrăinate, închiriate, vândute, împrumutate, expuse sau dezvăluite sub o alta formă terților cu excepția situațiilor în care vă dați acordul expres.
Pentru mai multe informații privind validitatea datelor introduse de utilizatori pe site-ul www.tehnovest.ro și securitatea acestora vă invităm să accesați pagina Termeni și Condiții.

V. INTERZIS UTILIZATORILOR SUB 18 ANI
Acest site nu este destinat copiilor sub 18 ani. SC TEHNOVEST AUTOMATIZARI SRL nu colectează în mod conștient informații din partea utilizatorilor sub 18 ani.

VI. MODIFICAREA PAGINILOR DE INTERES PENTRU UTILIZATORI

Pagina “Politica de confidențialitate” a website-ul https://tehnovest.ro/ poate fi modificată de către administrator dacă acesta consideră că este necesar acest lucru. Utilizatorii vor fi anunțați de modificările efectuate de Administrator, pentru ca utilizatorii sa aibă în permanență la cunoștință tipul de informații pe care le culegem și modul lor de utilizare.

VII. DESPRE POLITICA DE COOKIES

Site-ul https://tehnovest.ro/ folosește cookie-urile pentru a le permite vizitatorilor site-ului sa modifice felul în care afișează paginile web, în funcție de preferințele personale prin colectarea de cookies care sunt reținute și între sesiuni. Se pot modifica și reține în acest fel atât aspecte legate de funcționalitatea cât și de afișarea grafică a paginilor. (vezi pagina dedicată denumită ”Politica Cookies”).